Čvc 01

Pyramida vědomí

TinaComment Closed

Cesta “Ducha” do hmoty Proč je pro náš šťastný život nezbytné, abychom se vydali po cestě až na vrchol pyramidy? Protože žití v jejích spodních vrstvách Vám neumožňuje využít plně potenciál nových energií.

Read More
Čvn 18

On-line kurzy

TinaComment Closed

V ON-LINE KURZECH ŠKOLY TRANSFORMACE ZPRACUJETE VŠECHNA TÉMATA, KTERÁ VÁS TÍŽÍ. TYTO KURZY PRO VÁS NATOČILA JEDINEČNÁ OSOBNOST A IKONA „TRANSFORMACE“ TINA ENERGY.  

Read More
Čvn 05

Desatero rad, jak pomoci sám sobě

TinaComment Closed

  1) Uvěřte tomu, že jediným, kdo může odstranit bolest, nemoci či jakékoliv bloky a zátěže ze svého těla, duše i DNA, jste jenom Vy sami!

Read More