Desatero rad, jak pomoci sám sobě

Spread the love

 

1) Uvěřte tomu, že jediným, kdo může odstranit bolest, nemoci či jakékoliv bloky a zátěže ze svého těla, duše i DNA, jste jenom Vy sami!

2) Napojte se – použijte krátkou meditaci na propojení se s jádrem Země, žhavou lávu z jádra skrze nohy natáhněte do těla, a až dosáhne temene hlavy, otevřete v temeni hlavy kanál pro napojení na Stvořitele/ Zdroj všeho bytí a napojte se na proud krásného bílého světla vysílaného tímto Zdrojem. (Pokud máte pocit, že to sami nezvládnete, máte k dispozici meditaci “Strom života” pro pomoc s napojením se na zdroj, kterou naleznete na DVD “Buď sám sobě terapeutem.”)

3) Vystupte z těla – poté, co se obě energie (Země a Stvořitele) v těle smísí, představte si, jak vystupujete ze svého těla a postavte se sami za sebe, za svá záda.

4) Procházejte v duchu od hlavy až k chodidlům každou část svého těla, každé místo, každý orgán (srdce, játra ledviny atd.) a intuitivně hledejte bloky a zátěže (ty se v duchu mohou zobrazit nejčastěji jako tmavá místa, nebo místa, kde cítíme, že jimi neproudí energie).

5) Požádejte zemské jádro, aby Vám pomohlo vytáhnout z těla (nejlépe skrze nohy) bloky, zátěže, či jejich zbytky, až do zemského jádra (vznikne jakýsi píst – ze shora tlačí světlem energie Zdroje, zespodu tahá nežádoucí energii zemské jádro).

6) Prozařujte každé takové místo světlem a energií Stvořitele, které do Vás v napojení vstupují skrze temeno (můžete si představovat, že používáte k prozařování nemocného místa ruce, dech, či jakýkoliv jiný způsob, který Vám vyhovuje) a bloky, zátěže, či jejich zbytky s jednotlivými výdechy protlačujte z těla ven až do zemského jádra (nejlépe skrze nohy).

7) V případě, že bloky přetrvávají, ponořte se do hloubi své duše a zkoumejte jejich příčinu.

8) Odevzdejte všechny pocity a emoce a všechny situace spojené s tímto blokem zemskému jádru k transformaci. Použijte následující afirmaci: „Tady a teď, v nejvyšším vědomí, odpouštím, propouštím a odevzdávám všechny pocity, emoce a všechny situace, spojené s (doplňte příčinu zjištěného bloku) z fyzického těla, ze své duše a z buněk DNA na všech úrovních a v nejvyšším vědomí do matky země k transformaci.

9) Zhluboka se nadechněte nosem a při výdechu ústy razantně vytlačte nežádoucí energie z těla do zemského jádra.

10) Odpojte se (postačí v duchu nebo rukou odpojit předtím Vámi vytvořený kanál pro napojení nad temenem hlavy).

 

 

PŘESNÉ SCHÉMA JAK POSTUPOVAT KROK ZA KROKEM PŘI ZPRACOVÁNÍ VŠECH TÉMAT

  1. ODPUŠTĚNÍ MINULOSTI

Odpuštění a propuštění minulosti je důležité proto, aby došlo k uvolnění starých pocitů a emocí a k rozpuštění stagnujících energií, které zabraňují jejich volnému toku. Pokud tyto bloky neodstraníme, jsme bržděni v různých oblastech našeho života.

2.OČIŠTĚNÍ RODOVÝCH LINIÍ

Prací na rodových liniích zajistíte propuštění emočních bloků nastavených v rodech a zabráníte přenosu nežádoucích pocitů a emocí na další generace.

3. VYLADĚNÍ ENERGIÍ DVOJPLAMENŮ 

Na příchod partnera duše je potřeba vyladit celý energetický systém a naladit se na vysokovibrační energie. Díky vyladění energii se spojíte s Vaším dvojplamenem a Vaše energie budou na stejné frekvenci. Vaše duše se spojí v jeden celek. Pokud již máte partnera duše, jste ve vztahu pak dojde k absolutnímu propojení a naladění se na stejnou frekvenci. Otevíráte se lásce v nejvyšším vědomí. Váš energetický systém se otevírá a vibrujete ve vysokých vibracích.

 

BUDETE-LI CHTÍT SI TENTO POSTUP USNADNIT, MŮŽETE VYUŽÍT NĚKTEROU Z AUDIOVIZUÁLNÍCH POMŮCEK:

1. BUĎ SÁM SOBĚ TERAPEUTEM– VELMI INENZIVNÍ ZPRACOVÁNÍ BLOKŮ V JEDNOTLIVÝCH ČAKRÁCH.

Odstraňování bloků, které zasahují až do duchovní DNA. Meditace , která Vám pomůže napojit čistě na Zdroj Bytí. Harmonizuje energie v těle a nastavuje rovnováhu v životě a v energetickém systému.

2. MEDITACE PRO ŽENY.

Přijetí sama sebe, odpoutání se od strachů, závislostí, podporuje víru sama v sebe, nastavuje rovnováhu v energetickém systému ženy. Otevření se čistě ženským energiím a sexualitě ženy. Vašim sebepřijetím se zharmonizují i všechny Vaše vztahy.

3. TRANSFORMAČNĚ-MEDITAČNÍ POHÁDKA.

Je to unikátní a jedinečná kombinace pohádky a meditace, která pomáhá transformaci Vaší duše. Myslete na to, že  i děti se potřebují zbavit pocitů a emocí po rodičích, které jsou součástí jejich duchovního DNA.

Doporučuji pohádku poslouchat před spaním spolu s Vašimi dětmi.

1) Harmonizaci energií dětství, vnitřního dítěte a duchovního DNA
2)Transformaci rodinných i partnerských vztahů

 

Autor: Tina Energy a ŠKOLA TRANSFORMACE

 

  • 28
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •