Třetí vlna transformace a její dopad

Spread the love

Tímto článkem bych ráda vysvětlila transformaci a její účinky na planetu a lidské tělo. Někdo by mohl podotknout, že jde o duši. 


Ano, to určitě jde, ale hlavní částí transformace je přeměna naší DNA a nastavení našeho těla i vnímání do úplně jiného módu.
Na planetu přichází tzv. transformační vlny, o jejichž příchodu Vás vždy informuji. Podotýkám, že tyto vlny jsou velmi silné a působí na naše tělo i mysl. (Více o nich se dozvíte v článku: 11.7.2018- Zpráva k přicházejícím transformačním vlnám)

Naše planeta a naše těla uvízla v síti, která byla úmyslně vytvořena. Je to síť nazývaná slovem *Matrix. Tento Matrix je velmi složitá a propracovaná struktura oblastí, které jsou nastaveny tak, aby nám škodily ze všech stran. Zatemňují naši mysl a naše vnímání, nebo-li intuici, kterou máme od narození všichni. Vlivem těchto negativních a záměrně vytvořených energií jsme od malička utiskováni, naše schopnosti jsou záměrně omezovány a tím trpí naše božská podstata.

Přišli jsme na Zem s božským nastavením a čistotou. Jsme bytosti s úžasnými schopnostmi, silnou intuicí a naše myšlenky tvoří vše, co se nám v životě děje. Znamená to, že strachem, negacemi a špatným postojem k životu živíme energie právě této sítě a boříme se do něj stále hlouběji a hlouběji. Je potřeba pochopit, že musíme najít sebe samé, lásku, víru, pokoru a podstatu své existence. Přichází čas obrovské změny. Vesmír – Stvořitel- Bůh nám ukazuje novou cestu v souladu s jeho energií lásky v nejvyšším vědomí- Boží láskou. Nyní je čas vykročit správným směrem a vydat se úplně novou cestou, na kterou je potřeba vykročit v lásce a čistotě. Tato cesta jde ruku v ruce se změnami ve všech oblastech našeho života. Zdraví a zdravý životní styl, bydlení, láska a vztahy, vztah k sobě samému, práce a víra. Všechny tyto oblasti nyní musí být přetransformovány do čistoty, abychom mohli jít správným směrem. Samozřejmě pokud budeme chtít, neboť Vesmír nikoho nenutí. Pokud zůstaneme na staré cestě, bude plná trní a bolesti, neboť nově přicházející energie už tuto cestu nepodporují.

Nyní Vám popíšu jedinou cestu, jak se transformovat :

 1. Je potřeba pochopit, že změnu musíme provést my sami. Můžeme sice využít rady Školy transformace nebo kohokoliv jiného, ale nemůžeme už vyžadovat, aby tuto práci udělal někdo za nás (terapeuti, vědmy, kartářky apod.)
 2. Je potřeba změnit všechny vypsané oblasti včetně starých vzorců a jejich nastavení.
 3. Je potřeba přijmout veškeré změny do života, které s transformací souvisí (ať už to jsou rozchody, stěhování, změna práce, či alternativní způsoby léčení- bylinky, změna stravy, přijeti zdravého životního stylu, vyloučení chemických přípravků, potravin i kosmetiky).
 4. Je potřeba nastavit se na nové energie, které jsou v energetickém poli planety (láska, víra, pokora).
 5. Je potřeba začít věřit v prvotní energii, v Boha- Stvořitele, či Zdroj bytí (zkrátka vyšší láskyplnou inteligenci), neboť bez tohoto  přijetí, i kdybychom splnili předešlé čtyři body, nebudou nám fungovat, neboť nebudou prostoupeny onou energií této vyšší síly.

Náboženství:

Je to další z nástrojů Matrixu. Pravda v této oblasti byla překroucena, záměrně byla uvedena fakta jinak a záměrně byly všechny důležité informace vynechány anebo změněny. Naše bytosti jsou součástí láskyplného Zdroje, který od narození je v našich srdcích (jen díky Matrixu a energiím náboženství je tento Zdroj interpretován jinak, je změněna jeho pravá podstata a podstata spojování se se Zdrojem jako takovým). Jediná a prvotní energie Zdroje , která má být součástí našeho každodenního prožívání, je láska, vědomé milování, víra a odevzdání (odevzdání ve smyslu absolutní důvěry, absolutního přijetí božího plánu a absolutního prožívání přítomnosti  a přítomného okamžiku s vlastnostmi Zdroje na úrovni hmoty).

Vztahy a vědomé milování :

Vztahy nové doby budou o dvou naprosto vědomých bytostech, které společně budou v nejvyšší úrovni vědomí a tímto budou společně tvořit  “dokonalé páry”, které budou svým příkladem transformovat jejich okolí. Vědomé milování přišlo proto, abychom se mohli spojit s naší božskou podstatou a zažívat energie Zdroje při každém milování ve hmotě. Působením duchovních energií před anebo při milování spojeném s fyzickou láskou (aktem) je způsob, jak stáhnout Boha do hmoty a zažívat absolutní štěstí v každodenním životě. Energie spojení dvou duší a energie spojení dvou těl na úrovni fyzické je způsob nalezení Boha v úrovni fyzické reality. V této oblasti je potřeba se vzdělávat, učit se novým způsobům milování a prožívání těchto okamžiků dle úplně nových vzorců, které nám jsou postupně ukazovány. Já a můj partner, stejně jako ostatní páry  (dvojplameni), kteří jsou v nejvyšších úrovni vědomí), mají  předávat techniky a způsoby vědomého milování. Zejména tato oblast potřebuje kompletní restart a znovunalezení Boha na fyzické úrovni ( bez fanatismu, bez zkreslených informací a v jeho plné a pravé podstatě).

Práce, finance, bydlení :

Tato oblast bude během na dlouhou trať. Všichni se bojí opustit své jistoty, opustit zdroj financí a začít pracovat a pomáhat jeden druhému každý svým a jedinečným způsobem. Jednoho dne se dočkáme změny v této oblasti, která bude vypadat následovně : Lidé, kteří jdou touto cestou, budou vyhledávat místa pro své žití a práci v přírodě. Tito lidé budou mít své farmy, své biofarmy na pěstování ovoce, zeleniny a bioplodin, (nikoliv farmu na maso!), i když zvířata budou součástí těchto farem, budou pouze jako naši společníci a pomocníci. Tito lidé budou ostatním zprostředkovávat a ukazovat nový způsob života a pomoci. Budou se vytvářet komunity, kde si lidé budou navzájem mezi sebou poskytovat jídlo, služby a ostatní nástroje potřebné k žití formou směny (bez financí). Tato doba přijde velice brzy. Nyní jsou k této změně směrováni pouze dvojplameny, ale časem se tato změna dotkne všech, kteří ji do svého života přijmou. Lidé budou žít v souladu s přírodou, v zemědělských usedlostech a domech, které budou koncipovány dle nových energií s tím, že na jejich stavbu budou použity pouze přírodní materiály, neboť jejich vibrace jim už nedovolí žít v jiných podmínkách.

Tina Energy a Škola transformace.

*Škola transformace s Matrixem nebojuje, pouze uvádí fakta a všechny informace na pravou míru. Škola Vám chce pouze nabídnout novou cestu života. Zda ji přijmete, či nikoliv, je zcela na Vás.

 • 48
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •